ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Law 3536/2007 on Special arrangements for issues of immigration policy and other issues under the competence of the Ministry of Interior, Public Administration and Decentralization), Greece, 2007