Lista de verificación sobre derecho, preparación para desastres e intervención a raíz de estos